Informace z radnice

VÁŽENÍ OBČANÉ,

považuji za svou povinnost informovat vás

o vážné situaci, týkající se zásahu Policie

ČR v Úřadu městské části Brno-střed ve

dnech 7.–9. března, kterou jste pravděpodobně zaznamenali z médií. Osobně mne

celá situaci velice mrzí, je velice nepříjemná, a to jak pro pracovníky úřadu, tak i pro

aktuální politické vedení radnice.

Policie ČR během tří dnů na úřadu sbírala

podklady a informace, které si následně

odvezla k prošetření. Jak je již veřejně známo,

podklady se týkaly investičního odboru

a správy nemovitostí. Policie se zajímala

o podklady z minulého volebního období,

tedy z let 2014–2018, kdy radnici vedla koalice Žít Brno, ANO 2011, KDU-ČSL a Zelených.

Na základě rozhodnutí soudce bylo v kauze vzato pět osob do vazby. Mezi zadrženými

jsou i člen Rady městské části Brno-střed Jiří

Švachula (ANO 2011) a Petr Liškutin, vedoucí

odboru investic a správy bytových domů.

Jsou stíháni kvůli trestným činům účast na

organizované trestné skupině a sjednání

výhody při zadávání veřejných zakázek.

Už během vyšetřování jsme byli s tajemníkem úřadu městské části Brno-střed Petrem

Štikou policii maximálně nápomocni a poskytli

jsme všechny informace, které policie požadovala. Je naprosto zásadní, aby se celá kauza co nejdříve vyšetřila, a pokud se prokáží

závažná obvinění jako opodstatněná, aby

byla podle zákona potrestána.

Od chvíle, kdy policie ukončila šetření na

úřadu, převzal vedení odboru investic a správy bytových domů tajemník úřadu. Dalším

krokem bylo pozastavení plateb za probíhající

investiční akce, které jsou nyní prošetřovány.

Všechny zakázky, u kterých nedošlo k podpisu smlouvy, budou znovu vypsány, tedy

přesoutěženy. Aktuálně tedy probíhají pouze

havarijní opravy, které musíme pro nájemce

zajistit. Prověřujeme i starší zakázky z minulého volebního období a radnice připravuje

další právní kroky. Pokud dojde k obvinění,

přihlásíme se jako poškození.

Další úrovní řešení situace je politické rozhodnutí o dalším pokračování koalice. V tomto

volebním období, 2018–2022, vede Brnostřed koalice ODS, ANO 2011 a KDU-ČSL. Členové rady městské části za ANO 2011 se

jednoznačně distancovali od podezřelého

chování svého kolegy, garantovali, že s organizovaným zločinem nemají nic společného,

ani netušili, že něco takového probíhá. Na

jednání zastupitelstva 13. března navrhli odvolání pana Švachuly z postu radního a také předali koaličním partnerům vedení sekce investic na radnici. Ty, po dohodě ODS a KDU-ČSL,

dostal na starosti člen rady za ODS, Ing. Ivo

Komárek. Ten se neprodleně po zastupitelstvu ujal své funkce a ihned činil kroky nutné

ke stabilizaci a obnovení provozu investičního

odboru. Na místo radní nominovalo hnutí ANO

2011 paní Ludmilu Oulehlovou.

Naším velkým úkolem do budoucna je

zamezit jakémukoliv protiprávnímu jednání

a přesvědčit vás, občany, že jsme udělali

všechna opatření, aby se podobná situace

nemohla opakovat.

Ing. arch. Vojtěch Mencl ■

starosta městské části Brno-střed

zvolen za ODS

OPRAVA KAŠNY PARNAS

Městská část Brno-střed zajišťuje v rámci

správy svěřeného majetku též provozování

kašen a fontán na území Brna-střed. Prav-

děpodobně nejznámější z nich je Parnas

na Zelném trhu.

Barokní kašna Parnas na Zelném trhu postavená koncem 17. století, je nemovitou

kulturní památkou. Uprostřed kašny je vysoká vápencová skála, v jejímž středu je malá

jeskyně otevřená do tří stran. Uvnitř je socha

Hérakla. Je oděn v kůži nemejského lva,

levé ruce drží nad hlavou kyj a v pravé ruce

na řetězu trojhlavého psa Kerbera, strážce

vchodu do podsvětí. Na vrcholu skály stojí

alegorie Evropy. V pravé ruce drží žezlo

a triumfálně stojí nad přemoženým drakem.

Pod vrcholem jsou dvě kamenné desky

s latinskými nápisy s chronogramy, připomínající rok výstavby a renovace. Poslední

periodickou úpravou, kterou kašna prošla,

byla v roce 2015 rekonzervace jejích

kamenných a kovových prvků. Ta zahrnovala opravu skaliska, sochařské výzdoby,

kterou tvoří pět figur s atributy a žezly, vnějších ploch nádrže, schodišťových stupňů,

čtyř soklů s chrliči, 15 patníků včetně nového zakotvení, předláždění okolní plochy

a povrchovou úpravu řetězů. V průběhu

loňského roku bylo zjištěno, že dochází

k nadměrnému úbytku vody z Parnasu.

Následně byl identifikován průsak vody ze

dna nádrže kašny zapříčiněný netěsnostmi

samotného dna i ve stěnách nádrže. Ve

spolupráci s Odborem památkové péče

Magistrátu města Brna a Národním památkovým ústavem městská část připravila

opravu izolací dna i stěn kašny. Předpokládané náklady na opravu jsou zhruba

400 000 korun a zahájení prací je plánováno v březnu, jakmile to venkovní teploty

dovolí. Kašna Parnas by pak měla být znovu

v provozu na konci května.

Městská část Brno-střed má ve správě

také kašny a fontány v parcích na Komenského náměstí, Moravském náměstí, Kolišti,

parku Rooseveltova, Obilním trhu a na

náměstí 28. října. Z vodních prvků dále

městská část provozuje deset pítek, jezírko

na Kraví hoře a dva zavlažovací systémy,

v parcích na Konečného náměstí a u Leto(kad) ■

hrádku Mitrovských.

Zpravodaj městské části Brno-střed | duben 2019 | 3