Zpravodaj městské části

ČÍSLO 4 | DUBEN 2019 | ROČNÍK XXVIII | Vydává statutární město Brno, městská část Brno-střed

5

6

VELIKONOČNÍ SLAVNOSTI

NA NÁMĚSTÍ SVOBODY

SENIORSKÁ

OBÁLKA

POMÁHÁ

14

PŘÍBĚHY

PAMĚTNÍKŮ:

KAREL ELLINGER

26

TAJEMNÁ

INDONÉSIE

5. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA | 24. 4. 2019 V 16.00 HODIN

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve Společenském centru radnice

městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2. Jednání zastupitelstva je také přenášeno on-line: www.brno-stred.cz.

Součástí programu zastupitelstva jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.