Informace z radnice

BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ V ROCE 2019

Společnost Brněnské komunikace, a. s. pro

městskou část Brno-střed každoročně

zajišťuje blokové čištění.

Blokové čištění komunikací je spojeno,

stejně jako v minulém období, s dalšími úkony,

jako je například čištění kanalizačních vpustí,

ořez stromů nebo úklid listí. Blokové čištění

je vždy doprovázeno místní úpravou silničního provozu a stání na komunikacích s přenosným dopravním značením, které je instalováno v předstihu minimálně sedmi dní.

V městské části Brno-střed je začátek stanoven na 8.00 hodinu, přičemž je každý blok

rozdělen do dvou časových úseků:

8.00–11.00 a 10.00–14.30 hodin. V rozpisu

níže je najdete barevně rozlišeny. Efektivnost

čištění je závislá na respektování legislativních ustanovení vlastníky vozidel tak, jak to

ukládá § 19 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Termíny blokového čištění lze také sledovat na webu v aplikaci: cisteni.bkom.cz

a dostávat elektronická upozornění před jeho

zahájením. Aplikaci vytvořily a spravují Brněnské komunikace a. s.

(kad)

Harmonogram blokového čištění Brna-střed v roce 2019

s rozvržením ulic do dvou časových úseků 8.00–11.00 hodin a 10.00–14.30 hodin.

blok č. 1

blok č. 2

blok č. 3

blok č. 4

blok č. 5

blok č. 6

blok č. 7

blok č. 8

blok č. 9

blok č. 10

blok č. 11

blok č. 12

blok č. 13

blok č. 14

blok č. 15

blok č. 16

blok č. 17

blok č. 18

blok č. 19

blok č. 20

blok č. 21

blok č. 22

blok č. 23

blok č. 24

blok č. 25

Björnsonův sad – spojovací komunikace nad Univerzitou obrany mezi ul. Zahradníkova a Hrnčířská, Hrnčířská, Sušilova, Burešova, Dřevařská

termín: 1. 4., 10. 6., 23. 9., 13. 11.

Bayerova, Cihlářská + parkoviště, Hoppova, Tučkova, Sokolská

termín: 2. 4., 11. 6., 24. 9., 14. 11.

tř. Kpt. Jaroše – lichá str. + slepá, Drobného v úseku č. orient. 18–30 (záliv), Smetanova

termín: 3. 4., 12. 6., 26. 9., 15. 11.

tř. Kpt. Jaroše – sudá strana, Hilleho, Jeřábkova, Botanická v úseku Antonínská–Zahradníkova, Pekárenská

termín: 4. 4., 14. 6., 27. 9., 18. 11.

Bartošova, Kudelova, Lužánecká, nám. 28 října mimo MHD, Vrchlického sad, Mášova, Mezírka

termín: 5. 4., 18. 6., 30. 9., 19. 11.

Bratislavská v úseku Příkop–Soudní, Körnerova, Příční, Stará, Skořepka, Vlhká

termín: 8. 4., 21. 6., 1. 10., 21. 11.

Barvířská, Radlas, Špitálka, Tkalcovská v úseku park – slepá, Valcha, Plynárenská, Podnásepní, Stavební

termín: 10. 4., 24. 6., 2. 10., 22. 11.

Čechyňská, Mlýnská v úseku Dornych–Štěpánská, Řeznická, Antonínská, Janáčkovo nám., Masná, Zderadova termín: 11. 4., 26. 6., 4. 10., 26. 11.

Cyrilská, Přízova, Rumiště, Spálená, Štěpánská, Kolískova, Mlýnská v úseku Štěpánská–Masná, Šujanovo nám., parkoviště na ul. Zderadova, Koželužská, Křenová – slepá

termín: 16. 4., 27. 6., 7. 10., 28. 11.

Bakalovo nábřeží, Kamenná, Ludmily Konečné, Táborského nábřeží, Červený kopec

termín: 10. 4., 17. 6., 26. 9., 28. 11.

Celní, Jílová+slepá, Rovná, Vídeňská–slepá, Vinohrady

termín: 16. 4., 20. 6., 30. 9., 29. 11.

Horní, Strž, Hluboká, Oblouková, Pšeník, Sovinec, Vysoká

termín: 18. 4., 21. 6., 1. 10., 18. 11.

Gallašova, Havlenova, Polní v úseku Vídeňská–Polní č. orient. 13, Grmelova, Sobotkova, Vojtova

termín: 23. 4., 24. 6., 2. 10., 22. 11.

Dvorského, Opavská, Polní v úseku č. orient. 13–Opavská, Renneská–slepá, Strážní, Vsetínská

termín: 24. 4., 26. 6., 3. 10., 26. 11.

Hybešova–slepá, Křídlovická v úseku Křížová–Nové sady, Nádvorní, Zahradnická, Poříčí–záliv u Ypsilantiho, Ypsilantiho, Jircháře, Leitnerova v

úseku Hybešova–Křídlovická, Soukenická

termín: 4. 4., 12. 6., 24. 9., 12. 11.

Poříčí v úseku Křížkovského–Bauerova, Rybářská, Zedníkova, Bělidla, Výstavní

termín: 9. 4., 14. 6., 25. 9., 13. 11.

Anenská, Kopečná, Leitnerova v úseku Pekařská–Hybešova, Bezručova, Křídlovická v úseku Nové Sady–viadukt, Vodní

termín: 1. 4., 10. 6., 23. 9., 11. 11.

Hroznová v úseku Neumannova–Kalvodova, Hroznová slepá, Kalvodova, Marie Pujmanové, Neumannova, Hroznová v úseku Neumannova–

Hlinky, Vinařská v úseku Lipová–Neumannova č. orient. 12–44

termín: 15. 4., 25. 6., 1. 8., 25. 11.

Bohuslava Martinů +obslužná komunikace, Hlávkova, Pavlíkova, Rezkova, Květná

termín: 17. 4., 28. 6., 2. 8., 27. 11.

Havlíčkova v úseku Wurmova–Klácelova, Sedlákova, Soukopova, Wanklova, Wolkrova, Wurmova, Klácelova, Lerchova v úseku nám. Míru–

Klácelova, Rudišova

termín: 5. 4., 20. 6., 31. 7., 21. 11.

Heinrichova, Helceletova, Jiříkovského, Zachova, Všetičkova, bratří Čapků, Grohova v úseku Úvoz–Údolní

termín: 11. 4., 18. 6., 29. 7., 19. 11.

Lerchova v úseku Klácelova–Vaňkovo nám., Mahenova, Kampelíkova úsek Havlíčkova–Údolní, Roubalova, Bílého, Havlíčkova v úseku Klácelova–Roubalova, Františky Stránecké, Kampelíkova úsek Barvičova–Havlíčkova

termín: 12. 4., 19. 6., 30. 7., 20. 11.

Čápkova, Gorkého, Stojanova, Jaselská, Marešova

termín: 3. 4., 11. 6., 3. 9., 11. 11.

Resslova, Rybkova, Žižkova po Lužickou, Žižkova–garáže proti č. orient. 16, Arne Nováka, Grohova v úseku Veveří–Úvoz, Jana Uhra

termín: 8. 4., 13. 6., 4. 9., 12. 11.

Pellicova, Sladová, Jiráskova, Gorazdova, Trýbova

termín: 9. 4., 17. 6., 5. 9., 15. 11.

UPOZORNĚNÍ:

Úřad městské části Brno-střed si vyhrazuje právo změn, případně doplnění nebo vynechání termínů blokového čištění či upřesnění

zveřejněných informací.

6 | Zpravodaj městské části Brno-střed | únor 2019