Informace z radnice

INVESTUJEME DO ŠKOL

Městská část Brno-střed je zřizovatelem

celkem 11 základních škol, 6 mateřských

škol při ZŠ, 19 samostatných mateřských

škol a 6 školních jídelen. To znamená

spousty práce, starostí, snahy a peněz, které je potřeba investovat, aby všechny mohly fungovat a být pro naše děti kvalitním

zázemím. A to rozhodně není lehký úkol.

Na konci října byla dokončena celková

rekonstrukce budov Školiček ZŠ Brno,

Hroznová 1, p. o. Děti zde sice již zahájily školní rok a učebny už od září používají, ale ještě

bylo třeba dodělat úpravy venkovních ploch

a dokončit rekonstrukci hřiště, které k nim

patří.

„Pravidelně všechny naše školy a školky

navštěvuji a snažím se jim pomáhat a řešit

jejich potřeby. Nejraději je samozřejmě

navštěvuji ve chvíli, kdy mohu vidět šťastné

dětské úsměvy, třeba v nových třídách,

a zároveň s nimi také spokojené učitele, kteří

mají radost z něčeho nového. A to se mi teď

na Hroznové podařilo zažít, z čehož mám

opravdu dobrý pocit. Děkuji všem, kteří se

na rozsáhlém projektu rekonstrukce Školiček

a jejich okolí podíleli,“ říká k rekonstrukci

1. místostarostka MČ Brno-střed JUDr. Michaela Dumbrovská, do jejíž gesce školství

spadá.

Budovy Školiček jsou dvě a slouží pro

výuku dětí v prvních a druhých třídách. Děti

jsou mimo hlavní budovu školy, kam chodí

jen na tělocvik. Tento model se škole velmi

osvědčil, ve Školičkách nezvoní a prostředí

je zde velmi vlídné, dá se říci až domácké.

Jejich špatný technický stav byl však alarmující, proto městská část Brno-střed přistoupila

ke generální rekonstrukci obou budov, včetně přilehlých ploch a hřiště. Rekonstrukce

byla započata v červnu 2017, trvala bezmála

pět měsíců a stála 6,8 milionu korun. Zahrnovala nový topný systém, rekonstrukci podlah,

elektroinstalace, vodoinstalace a kanalizace.

Rekonstrukcí prošly učebny i kabinety, sociální zařízení a technické zázemí. Částečně byla

vyměněna okna a dveře. To ale není zdaleka

vše, co se letos na ZŠ Hroznová opravovalo.

Přes prázdniny byla nově zrekonstruována

tělocvična za 1,7 milionu korun, rekonstrukcí

prošly i tři učebny školní družiny a šatny

v objektu Hlinky 146, které stály celkem

1,8 milionu korun. Investice do ZŠ Hroznová

zakončí právě probíhající nezbytná rekonstrukce střechy na budově školy.

Letos na podzim byla také dokončena nutná rekonstrukce školního hřiště při ZŠ Brno,

nám. Míru 3, p. o. Tato akce stála 3 miliony

korun a obsahovala kompletní renovaci plochy hřiště včetně jeho odvodnění, vybudování

6 | Zpravodaj městské části Brno-střed | prosinec 2017

oplocení a úpravy okolních ploch včetně

výsadby zeleně. Další nemalé finanční prostředky byly například vynaloženy na sanaci

suterénu objektu Sušilova při ZŠ a MŠ Brno,

Kotlářská 4, p. o. „Jedná se o ten typ oprav,

kterých si běžný občan ani rodič nevšimne.

Nicméně jsou to opravy nutné a velmi nákladné. V rámci této sanace, která stála 4,1 milionu

korun, byly provedeny injektáže, podřezání

objektu, nové povrchové úpravy, hydroizolace na stěnách pod terénem, nové rozvody

vody, vytápění a elektroinstalace. Také bych

raději nakoupila interaktivní tabule do všech

tříd našich škol, ale vzhledem k rozpočtu musíme velmi pečlivě zvažovat, co a kdy opravíme

a do čeho investujeme. Snažíme se ale dělat

maximum,“ dodává Michaela Dumbrovská.

Městská část Brno-střed během letošních

prázdnin do oprav svých škol investovala

více než 20 milionů korun. Za další větší akce

ještě můžeme jmenovat rekonstrukci výměníkových stanic na ZŠ a MŠ Brno, Křídlovická

a MŠ Nádvorní, rekonstrukci sociálního zařízení na ZŠ Brno, Úvoz, opravu přístupového

schodiště a plochy před školou na ZŠ Brno,

Horní 16 nebo opravu interiérového schodiště

na MŠ Brno, Pellicova a mnohé další menší

akce. Od začátku tohoto volebního období

bylo již v oblasti školství proinvestováno

(kad) ■

90 milionů korun.