Volný čas

CO S KOUPENÝMI ZÁJEZDY

Mnoho spotřebitelů zakoupilo s předstihem

zájezd na léto. V březnu ovšem přišla zcela

neočekávaná situace ohledně Covid-19

acestování do jiných zemí bylo nutné omezit.

V dubnu vstoupil v platnost zákon číslo

185/2020 Sb. o opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru na cestovní ruch,

známý jako zákon Lex Voucher. Týká se zájezdů s termínem od 20. února do 31. srpna

a umožňuje cestovním kancelářím vystavit

zákazníkům poukaz za jejich zrušený zájezd.

V tuto chvíli se mohou zákazníci setkat se

třemi možnostmi řešení.

Pokud zákazník odstoupí od zájezdu, který

se má uskutečnit například vsrpnu 2020, neodstupuje se stornopoplatkem a cestovní kancelář je mu povinna vrátit částku, která odstupné převyšuje. Tuto částku je cestovní kancelář

povinna zákazníkovi vrátit do 14 dnů ode dne

odstoupení od smlouvy. Do tří měsíců ode dne

odstoupení od smlouvy může zákazník požádat cestovní kancelář o vystavení voucheru za

zaplacené odstupné, a to v hodnotě nejméně

10 procent zaplaceného odstupného.

Spotřebitelé se mohou také setkat s tím,

že cestovní kanceláře nabízejí zákazníkům

vlastní voucher ve výši stornopoplatků nebo

zaplacených záloh. Tyto vouchery je potřeba

využít v době platnosti poukazu a zásadně

není možné si je nechat proplatit.

Pokud se zájezd nemůže uskutečnit kvůli

současné situaci, může od něj zákazník

odstoupit. Od smlouvy o zájezdu může v tuto

chvíli odstoupit i cestovní kancelář. Smlouva

se odstoupením od počátku zruší a zákazník

má nárok na vrácení 100 procent částky, kterou již uhradil. Cestovní kancelář má poté

povinnost vrátit celou částku za zájezd zákazníkovi do 14 dnů ode dne odstoupení od

smlouvy.

Cestovní kanceláře ovšem mohou využít

ochranné doby, kterou zakotvuje zákon Lex

Voucher a za tuto jím uhrazenou částku může

svým zákazníkům vydat voucher. Pokud

budete mít ohledně zájezdů jakýkoliv dotaz,

osobně se obraťte na některou z našich

odborných právních poraden nebo využijte

naše elektronické a telefonní poradenství

Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace,

a to na telefonním čísle: 542 210 778 nebo

e-mail: poradna@asociace-sos.cz.

Mgr. Alena Máčová

POSEZENÍ U CIMBÁLU

FESTIVAL BABÍ LÉTO

Po nepříjemné koronavirové přestávce se

konečně můžeme těšit na setkání s cimbálovou muzikou.

Posedět a zazpívat si s BROLNem můžete

11. září od 18.30 hodin opět ve společenském

sále radnice městské části Brno-střed na

Dominikánské 2.

Vstupenky si můžete zakoupit v pondělí

7. září od 14.00 hodin v Centru volného času

Botanka na Botanické ulici 13, zbylé pak

budou v prodeji půl hodiny před začátkem

vystoupení přímo v sále.

Více informací o vstupenkách získáte na

telefonu: 725 825 597, ohledně organizace

a programu na telefonním čísle 732 429 060.

Další posezení jsou plánovaná na 23. října

a 18. prosince.

Cítíte se stále na 20, i když si dobře pamatujete ten den, kdy Američané vyslali raketu na Měsíc?

Pak neseďte doma a přijďte v sobotu 29. srpna

od 14.00 hodin do parku Lužánky na minifestival

pro třetí generaci Babí léto a dědský den.

Na festivalu najdete tyto aktivity:

14.00–18.00 Park Lužánky

• Drátkovací dílna – pro šikovné ruce

• Mobilní pohotovost – aby mobil poslouchal

• Mozková posilovna – neztrácejte věci ani

paměť

• Poraďte radním MČ Brno-střed

• Cvičení na venkovních strojích

• Petanque club Carreau Brno

• Pivní kvíz

15.00–17.30 Pódium u Ponavy

• Radek Petráš uvádí Lukáše Pavláska

• Duo HaRo - Akrobatické dívčí duo

• Japonské divadlo Kjógen

17.30–22.00 Terasa SVČ Lužánky

• Beseda u cimbálu, hrají cimbálky Veronica

a Gambrinus

Celý program je zdarma, na místě bude zdravotník, voda i WC zdarma. Akci pořádá městská

část Brno-střed ve spolupráci se Zahradami soutoku. Více na www.dedskyden.cz

Jana Huťová

20 | Zpravodaj městské části Brno-střed | září 2020

Simona Kumpanová Valachovičová

PRÁVO V KOSTCE PRO

DŘÍVE NAROZENÉ

Právnická fakulta Masarykovy univerzity

zve v rámci programu celoživotního vzdělávání do univerzitních lavic seniory.

Kurz Právo v kostce pro seniory – úvod do

práva se bude konat každé úterý od 1. září

do 22. prosince, výuka bude vždy od 12.00

do 13.30 hodin.

Zájemci, kteří by chtěli načerpat praktické

vědomosti v oblasti práva, se mohou přihlásit

osobně v kanceláři číslo 019 právnické fakulty

na Veveří 70, nebo telefonicky na čísle

549 498 506. Využít je možné také e-mail:

jana.buchalova@law.muni.cz.

Více informací je zveřejněno na webu

www.kurzy.law.muni.cz.

Jana Buchalová

DAR MANŽELŮ

KUNDEROVÝCH

Kunderovi věnovali svoji knihovnu i s archivem Moravské zemské knihovně v Brně.

Milan Kundera, který patří mezi nejvýraznější světové spisovatele a jehož dílo se

dočkalo na čtyři tisíce vydání, se společně

se svou manželkou Věrou rozhodl věnovat

svoji knihovnu i s archivem Moravské zemské

knihovně. Na podzim by měla být Kunderova

knihovna včetně rozsáhlého archivu převezena z jejich pařížského bytu a začít sloužit

odborné veřejnosti ke studiu i pro vědecké

účely.

Léta budovaná knihovna zahrnuje knižní

dílo Milana Kundery publikované v češtině

i ve více než čtyřiceti světových jazycích,

a bude nadále rozšiřována na základě dohody se správci autorských licencí o další česká

i zahraniční vydání.

Součástí je i exkluzivní archiv obsahující

články psané Milanem Kunderou, texty

o něm, kritiky Kunderových knih sbírané v průběhu let jeho vydavateli u nás i v zahraničí,

množství výstřižků z novin, autorizované fotografie nebo i kresby z ruky Milana Kundery.

Tento archivní materiál bude čtenářům přístupný primárně v digitální podobě.

Radoslav Pospíchal