Informace z radnice

Vítání občánků a setkání s jubilanty na radnici

Vítání občánků bývá společenskou událostí pro celou rodinu

Koncem března jsme měli tu

milou čest přivítat na radnici

naše nejmenší – nové občánky,

a také naše jubilanty, občany

městské části, kteří dosáhli

úctyhodného věku 80 a více let.

Vítání občánků se 25. března

2017 zúčastnilo celkem 34 dětí,

jejich rodičů, sourozenců, babiček

a dědečků a dalších blízkých.

V příjemné atmosféře všechny

maminky představily svá miminka

a společně s tatínky přijali gratulace od Aleše Davida, zastupitele

MČ Brno-střed.

Maminky dostaly růži a společně

se rodiče zapsali do pamětní knihy radnice.

Každé miminko si také z vítání

Herci Divadla Polárka se postarali o kulturní program

odneslo krásný dárek, který mu

rodiče vybrali.

A hned vzápětí, 29. března 2017,

jsme na radnici uvítali 12 seniorů,

kteří v březnu oslavili významné

jubileum. A jubilea to byla opravdu

významná, pěti jubilantům bylo

více než 80 let a sedmi dokonce

úctyhodných 90 a více. Krátký kulturní program kolegů z divadla

Polárka, uvítání starostou Martinem Landou a také drobné občerstvení přispělo k příjemné a neformální atmosféře setkání.

Děkujeme všem, kteří si našli

nebo najdou čas, ať už se svými

miminky, nebo u příležitosti jubilea, a navštíví nás na radnici.(kad)

Co jste nevěděli o třídění a nebáli jste se zeptat

Projekt třídění Černé za barevné je

v plném proudu, obyvatelé z domů

zařazených do první etapy distribuce již vesele odhazují papír

a plast do žlutých i modrých nádob

u sebe na dvorku, v popelárně či

chodbě a další dvě třetiny zájemců

se na tuto výhodu mohou těšit.

Na dvou exkurzích do provozu spalovny, které v lednu a únoru radnice organizovala, vznášeli účastníci mnoho zvídavých dotazů. Mimo jiné se ukázalo,

že ne vždy všichni vědí, do kterého

kontejneru jaký odpad patří, proto přinášíme malé shrnutí:

Modré kontejnery

V Brně do nich patří:

– noviny, časopisy

– kancelářský papír, reklamní letáky

– knihy bez tvrdé vazby, sešity

– krabice, lepenka, karton, papírové

obaly

Nepatří do nich:

– mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír,

papír zatavený do fólie, použité plenky a hygienické potřeby, použité

papírové utěrky a kapesníky, obaly

od vajíček.

Žluté kontejnery

V Brně do nich patří:

– všechny druhy plastových obalů,

které není třeba vymývat!, jako plastové obaly od pokrmů, kelímky, krabičky, plastové nádoby od kosmetiky,

pracích prostředků, PET láhve, sáčky, tašky, fólie, výrobky z plastů

– nápojové kartony od mléka, džusů

(tetrapaky)

– hliníkové plechovky od nápojů

Nepatří do nich:

– obaly se zbytky potravin (nevadí

zašpiněné), obaly od chemikálií

a nebezpečných látek, lahve od oleje, novodurové trubky, podlahové

krytiny, atd.

Bílé a zelené kontejnery na

sklo

V Brně do čirého (bílého) skla patří:

– sklenice od marmelád či zavařenin,

kečupů

– rozbité skleničky (bez zbytků potravin a tekutin)

– lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů

V Brně do barevného skla patří:

– lahve od alkoholických i nealkoholických nápojů

– tabulové sklo z oken a ze dveří,

i když je čiré

Nepatří do nich:

– keramika a porcelán, autosklo,

zrcadla, drátované sklo, zlacená

a pokovená skla.

Vratné zálohované sklo vracejte zpět

do obchodu.

Zbytek do sběrného střediska

Ve sběrném středisku je možné téměř

všechny odpady odevzdat zdarma.

Platí se ale např. za suť 5 Kč za 10 kg,

za pneumatiku bez disku 30 Kč/1 kus,

s diskem 55 Kč/1 kus. Na území městské části Brno-střed je najdete na

těchto adresách:

Plynárenská, na bývalém parkovišti

za Mosilanou

Tel. 606 961 777

Jílová, vedle Kameny

Tel. 728 864 669

Veveří – Šumavská

Tel. 604 431 359

Kompletní ceník za odložení odpadů

najdete stejně jako mnohé další zajímavé informace týkající se třídění

odpadů na webových stránkách

www.sako.cz.

Když je vám to líto vyhodit

Pokud máte doma starší nepotřebné,

ale ještě funkční věci, které je vám líto

vyhodit, máte hned několik možností,

jak jim vdechnout druhý život. Oblečení

lze darovat do Textilní banky – BALTAZAR a podpořit tak činnost Diecézní

charity Brno. Baltazar provozuje sběrnu, třídírnu, šatník a charitní prodejny

na Hybešově 51, Zvonařce 2b, Purkyňově 35f, Cihlářské 6 a Libušině třídě 19. Hezké oblečení, doplňky, šperky,

knihy a hračky je možné také věnovat

do obchůdků Nadace Veronica na

Pekařské 38, Svážné 16, Palackého

tř. 25 a Pánské 9.

Předměty, např. nábytek, nádobí,

osvětlení, vyrobené před rokem 1989

můžete odevzdat do středisek Retrouse. Menší předměty lze odnést na

Husovu ulici do krytu 10-Z, větší pak

na Škrobárenskou ulici.

Proč bychom vlastně měli

třídit?

Při recyklaci jsou zpracovávány odpady na nové materiály. Každý průměrný

Čech vyhodí za rok asi 300 kg odpadů.

Většinu by šlo znovu použít, přesto

však miliony tun kvalitních materiálů

každoročně končí na skládkách nebo

se pálí: papír, plasty, hliník, dřevo, zelený odpad z kuchyní nebo zahrad.

Každou takto zbytečně vyhozenou

tunu musí nahradit přírodní suroviny,

které je nutné pokácet nebo vytěžit,

dovézt a průmyslově zpracovat.

Důsledkem jsou zbytečné ekologické

škody z dolů a lomů, zbytečné mýcení

lesů, zbytečné emise z továren, zbytečné toxické odpady, zbytečná spotřeba uhlí a ropy k výrobě energie.

Je potěšující, že v Brně většina lidí

odpady třídí. I proto se vás snažíme

ve vašem úsilí podpořit a třídění vám

co nejvíce usnadnit.Mgr. Jasna Flamiková,

místostarostka MČ Brno-střed

5

ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2017