Informujeme

JAMU v Brně slaví sedmdesát let

Hudební fakulta JAMU sídlí na Komenského náměstí

Vládním zákonem z 12. září

1947 byla ustavena Janáčkova

akademie múzických umění

v Brně. Nová vysoká škola si

dala do štítu jméno muže, který

ve městě už dlouho před tím

o vybudování takového uměleckého školství usiloval. Po

sedmdesáti letech jde o moderní umělecké učiliště, které je

i po světě zavedenou značkou

a které vychovalo řadu známých osobností.

Slavnostní zahájení výuky se odehrálo 1. října 1947 před budovou

někdejší Janáčkovy varhanické

školy, za níž v zahradním domečku

patron nové akademie až do své

smrti v roce 1928 bydlel. A začátky

to byly ve srovnání s dnešní podobou JAMU více než skromné.

První pověřený profesorský sbor

čítal čtrnáct mužů a školu tenkrát

navštěvovalo 23 studentů. Mezi

zakládajícím pedagogy tehdy figurovalo několik brněnských osobností zejména hudebního života:

Antonín Balatka, Gracian Černušák, František Kudláček, ten se

ještě s Janáčkem znal, Ludvík

Kundera, otec slavného spisovatele, Vilém Petrželka či František

Schäfer.V archivní knize Evidence

státních zkoušek čteme v zápise

ze studijního roku 1950/1951 jména prvních absolventů, mezi nimiž

figurují herci: Josef Karlík a Eduard

Cupák, herečky Květa Fialová

a Blanka Bohdanová nebo první

primárius Janáčkova kvarteta Jiří

Trávníček, houslisté Antonín Moravec a Jiří Motl či skladatelé Jiří

Matys a Jaromír Podešva. V nadcházejících dvou letech tento

seznam rozšířili kupříkladu herci

Vladimír Menšík a Lubomír Kostelka, režisér a pozdější rektor

JAMU Alois Hajda nebo skladatel

Alois Piňos a varhanice Alena Štěpánková-Veselá, která stála v čele

akademie v letech 1990–1997.

A aktuální čísla říkají, že k poslednímu dni roku 2016 na hudební

fakultě řádně studovalo 368 a na

Divadelní fakultě 352 studentů.

JAMU v současnosti sídlí v šesti

budovách ve středu města. Mimořádně kvalitní prostorové, nástrojové i technologické zabezpečení

dnes dělá z JAMU moderní pulzující akademii. Je veřejnou vysokou

uměleckou školou univerzitního

typu s bakalářským, magisterským

i doktorandským studiem, vedle

řady uměleckých disciplín a excelentních studijních programů.

Opravdu celosvětovou prestiž si

vydobyly každoroční Mezinárodní

festival divadelních škol SETKÁNÍ

/ ENCOUNTER na jaře, tradiční

hudební Mezinárodní interpretační

kurzy v létě a Mezinárodní soutěž

Leoše Janáčka v Brně, konaná na

podzim.(kad)

Co takhle procházka Starým Brnem?

Kabaret Špaček najdete v jednom z posledních původních domů

Staré Brno, zvláště oblast

kolem Kopečné ulice, je místem se specifickým kouzlem,

a ačkoliv zde v nedávné době

zanikly některé tradiční podniky, jako například vinárna na

Leitnerově ulici nebo pivnice

u schodů na rohu Leitnerovy

a Pekařské, kde člověk mohl

nasát skutečnou starobrněnskou atmosféru, řada nových

podniků zde naopak vzniká.

Za zmínku určitě stojí sociální

reaktor The Destillery umístěný

v bývalém lihovaru na Pekařské 78. Jedná se o výjimečný

prostor určený pro pořádání

workshopů, výstav, přednášek

nebo trhů, který navrhla architektonická kancelář KOGAA. Lihovar v meziválečné době vlastnila firma Otto Deutsche, po roce

1939 byl majetek arizován.

Fotografickou kavárnu a galerii

v retro stylu si na rohu Kopečné

a Anenské otevřel brněnský fotograf V. V. Sláma. Café Flexaret

nabízí vynikající kávu a vegetariánskou kuchyni. Hned naproti

Café Flexaret je už řadu let

v téměř nezměněné podobě

Restaurace Na Anenské.

Snad poslední tradiční místo, kde

se čepuje Starobrno a k dostání

je charakteristická hospodská

10

ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Květen 2017

Zajděte si někdy na procházku Starým Brnem

kuchyně. V jednom z původních

a dnes také posledních starobrněnských domečků na Kopečné

ulici je Kabaret Špaček.

Ačkoliv má tento svébytný prostor aktuálně zavřeno, můžete si

ho pronajmout pro soukromé

akce.

Kdo chce na chvíli zastavit čas,

měl by navštívit Vetešnictví

U Sedmi Švábů na Leitnerově ulici. Název Vetešnictví odkazuje

k někdejšímu domu, který zde

kdysi stával, a ke kterému se

váže celá řada legend a pověstí.

Faktem je, že obyvatelé původního Domu U Sedmi Švábů byli

na svoje bydliště patřičně hrdí

a ještě ve třicátých letech 20. století zde pořádali vlastní hody.

V mimořádně roztomilém vetešnictví najdete vše, nač si vzpomenete. Na ulici Leitnerova sídlí

už řadu let také Klub Leitnerka,

zřizovaný MČ Brno-střed.

Staré Brno bylo vždycky trošku

specifickou oblastí. Zvláště v poslední době se tato oblast začíná

rychle proměňovat, ale svůj specifický charakter si naštěstí stále

zachovává.

Zajděte si někdy na procházku

Starým Brnem, budete mile překvapeni.Bc. Michal Doležel,

člen Rady MČ Brno-střed