Zpravodaj městské části

ČÍSLO 12 | PROSINEC 2019 | ROČNÍK XXVIII | Vydává statutární město Brno, městská část Brno-střed

3

5

VÁNOČNÍ

PŘÁNÍ

PARK

DANUŠE

MUZIKÁŘOVÉ

14

PŘÍBĚHY DOMŮ:

SOKOLSKÝ

STADION

30

DARUJTE

NOCLEŽENKU

10. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA | 11. 12. 2019 V 16.00 HODIN

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve Společenském centru radnice

městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

Součástí programu zastupitelstva jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.