Volný čas

DEN ARCHITEKTURY

Spolek Kruh ve spolupráci s lokálními organizacemi a iniciativami připravil 5. až 6. října

Den architektury.

Festival umožňuje široké veřejnosti nahlédnout na své okolí nevšední optikou pod vedením architektů, historiků a odborníků, kteří

jim přiblíží zajímavosti z jejich čtvrtě, bydliště

i širšího okolí. Den architektury není jen architektura a urbanismus, ale i širší souvislosti,

které stojí na pozadí vzniku každého domu,

parku, čtvrtě či města. Letošní ročník je inspi-

rován výročím 30 let od sametové revoluce,

která nám otevřela dveře na západ a zároveň

odhalila československou architekturu světu.

Zaměřen je tedy primárně na stavby a realizace vzniklé v porevolučních letech v historickém kontextu původní zástavby.

Součástí festivalu jsou především procházky, ale také cyklojízdy, plavby, projekce, diskuze, workshopy pro rodinné publikum, umělecké instalace a happeningy. Kompletní

program, místa setkání a časy zahájení všech

7. října Zelný trh – první část

Přednáška účastníky zavede do podzemí

nejvíce podsklepené části historického

jádra Brna. Navštívíme sklepení, které je

dnes částečně přístupné jako Labyrint pod

Zelným trhem, ale i nepřístupná sklepení

Lídlova domu a barokní kašny Parnas.

21. října Zelný trh – druhá část

Dokončíme procházku pod Zelným trhem

návštěvou sklepů u Biskupského dvora, projdeme sklepení Reduty i bývalé Cyrilometodějské záložny. Nahlédneme také do historické studny a seznámíme se s nejnovějšími

nálezy zaznamenanými při opravě plochy

náměstí.

4. listopadu – Orlí ulice

Projdeme se pod Orlí ulicí od Zelného trhu

až po Měnínskou bránu. Navštívíme ty nejzajímavější sklepení, včetně podzemí kláštera

sv. Voršily nebo tajemného domu na Staré

poště, dnes U kamenné panny. Nahlédneme

také do domu číslo 9, kde se v minulosti propadl chodník do barokních sklepů a zjistíme,

co ukrýval nenápadný dům číslo 21 u městské

brány.

11. listopadu – živá prohlídka brněnským

podzemím

Začátky přednášek jsou vždy v 17.00 hodin,

vstupenky lze zakoupit na recepci hotelu Slavia na Solniční 17, více informací se můžete

dozvědět na telefonu 542 321 249.

24 | Zpravodaj městské části Brno-střed | říjen 2019

(mav)

CITRUSY V BOTANICKÉ

ZAHRADĚ

VÝLETY DO PODZEMÍ

S historií a architekturou brněnského podzemí seznamuje cyklus přednášek v konferenčním sále hotelu Slavia.

Na přednášky zve známý odborník na

brněnské podzemí Ing. Aleš Svoboda:

„Vydejme se opět společně do podzemního

světa, do zapomenutého, avšak stále živého organismu, kde čas ztrácí svou naléhavost a vzpomínky na minulost promlouvají

k těm, kteří chtějí naslouchat.“

akcí jsou zveřejněny na webových stránkách

www.denarchitektury.cz.

V centru města se mimo jiné můžete

6. října vydat na komentovanou procházku

nazvanou Přísné Brno, která představí typicky brněnský fenomén, inklinaci brněnských

architektů k tvorbě slavných předchůdců.

Stejný den bude představena knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, která

za 18 let své existence doslova srostla se

zahradou ve vnitrobloku.

Představena bude i samotná filozofická

fakulta, která byla při svém vzniku v roce 1919

umístěna do solitérní budovy bývalého chlapeckého sirotčince. Projekt od architekta Petra Pelčáka nově definoval těžiště celého

areálu, a to právě ve dvoře. Vnitroblok proměnil z nepříliš využívané zahrady na nástupní piazzetu všech fakultních budov a živé srdce kampusu. Blíže se můžete seznámit také

s Bílým domem na Žerotínově náměstí a s historickým centrem města na procházce nazvané Brněnské výlety pana Broučka.

Pro děti je určený workshop Pojďme si hrát

na architekty na Fakultě architektury a Cesta

do stavebního pravěku v Lidském mraveništi

na Zelném trhu 12.

(mav)

Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty

Masarykovy univerzity na Kotlářské 2 zve

na výstavu citrusů a jiných subtropických

a tropických užitkových rostlin.

Tradiční výstava se koná od 17. do 20. října

od 9.00 do 17.00 hodin ve sklenících botanické zahrady. Své rostliny zde vystavují

Citrusáři Brno a Zámek Rájec nad Svitavou.

Uvidíte asi sto rostlin s převahou citrusovitých, ale k vidění budou i jiné druhy tropických a subtropických užitkových rostlin jako

jsou banánovníky, kakaovníky, vavříny, rozmarýny, mučenky, kávovníky, granátová

jablka, papaya a mnoho dalších druhů.

K dispozici budou také odborné informace o vystavovaných rostlinách i o jejich pěstování. Výstava je prodejní.

Na ochoze palmového skleníku bude

navíc po celý říjen ke zhlédnutí výstava plakátů nazvaná Poznej své boty, která seznámí s výrobou obuvi v Bangladéši. Připravil

ji spolek NaZemi.

Mgr. Magdaléna Chytrá