Informace z radnice

ROZSÁHLÁ REKONSTRUKCE

Dům na Moravském náměstí s číslem 14

pochází z roku 1934. Rozsáhlá rekonstrukce, která na něm nyní probíhá, bude na

konci října ukončena.

Postaven byl podle návrhu brněnského

architekta Oskara Pořísky, mezi jehož nejznámější stavby patří například Městská ubytovací kancelář, dnes Čedok, u hlavního nádraží a nájemní dům s obchody Convalaria na

souběhu ulic České a Veselé. Oskar Poříska

se narodil roku 1897 v Brně, vystudoval ČVUT

v Brně i v Praze. V Brně prožil značnou část

života. Zaměstnán byl například Stavebním

úřadem města Brna, Stavoprojektem Brno,

působil také jako vedoucí urbanistického pracoviště ve Výzkumném ústavu vývoje architektury v Brně.

Dům na Moravském náměstí byl vystavěn

z iniciativy Falkensteinerovy nadace. Její

zakladatel, Valentin Falkensteiner, byl

významným brněnským podnikatelem, zastupitelem a mecenášem, který se po celý svůj

život zabýval péčí o sociálně slabé. Ve svém

odkazu nařídil zřízení nadace, která měla

spravovat jeho jmění a uvolňovat peníze na

dobročinné účely. Nadace se ujalo samotné

město Brno a její pomocí financovalo projekty

výstavby sociálních ústavů, podpory handicapovaných a sociálně znevýhodněných.

Dům Falkensteinerovy nadace představoval

ve své době bydlení pro střední vrstvy. Dům

byl umístěn na okraji promenádní okružní třídy. Centrálním průchodem, neseným železobetonovými nosníky a tvořícím monumentální symbolickou bránu, bylo možné projít

z historického jádra města do nově vzniklé

Mášovy ulice s moderní funkcionalistickou

architekturou. Průčelí sedmipatrového domu

dominuje vertikální pás prosklených lodžií,

přičemž nejvyšší patro je vybaveno terasou.

Od roku 1945 však dům neprošel rozsáhlejší

rekonstrukcí, což se výrazně podepsalo na

jeho stavu. Až nyní se městská část Brno-střed rozhodla objekt kompletně a citlivě

rekonstruovat a vzhled domu uvést do období jeho vzniku. Stratigrafickým průzkumem

se podařilo zjistit původní barevnost oken,

omítky, výkladců a dalších prvků a během

LEITNERKA 2017

Historie klubu Leitnerova sahá do padesátých let, kdy byl vybudován svépomocně

na brigádách, jak bylo dobovým zvykem.

Budova se od té doby příliš neměnila, ale

její obsah se vyvíjel v závislosti na panující

společenské situaci.

Od svého vzniku naplňuje roli kulturáku,

byla vždy otevřena nejrůznějším kulturním

a společenským programům. Silné období

proběhlo v osmdesátých letech, kdy v postnormalizačním šedivém životě plnila roli určité

kulturní subverze, podobně jako třeba klub

Musilka. Probíhaly zde filmové projekce, koncerty kapel žánrově kolem folku, rocku a alternativy. Toto stylové zaměření si Leitnerka udržela dodnes, tradiční akcí jsou také hudebně

publicistické pořady a antidiskotéka Jiřího

Černého.

Z popudu zřizovatele klubu, městské části

Brno-střed a provozovatele Kávéesky (Kulturně vzdělávací středisko), se na Leitnerce

v současnosti odehrávají zásadní změny, které povedou k pomyslném návratu klubu na

světlá místa kulturní mapy Brna. Zároveň zaručujeme kontinuitu díky pokračování vybraných tradičních akcí. Novinkou bude perma-

nentně fungující kavárna s osobitým interiérem a úpravy v sále a zbytku budovy, vše

podle návrhu architekta Szymona Rozwalky.

Díky probíhajícím úpravám se sice začátek

sezony posouvá do půlky října, nové provozní

možnosti však zvýší multifunkčnost prostoru.

Spolupráce s externími dramaturgy slibuje

zajímavý program, úpravy v sále umožňují

variabilitu uspořádání podle potřeb probíhající produkce, což znamená větší možnosti

například pro taneční divadlo. Dětské programy se rozšíří o atraktivní workshopy, diskotéky s milou hudbou, při nichž se děti vyřádí

a rodiče odpočinou, celodenní tematické

akce a další. Na zřeteli je také sousedská

6 | Zpravodaj městské části Brno-střed | říjen 2017

rekonstrukce všechny tyto prvky citlivě uvést

do původního stavu. Rekonstrukce probíhá

podle projektu arch. Josefa Javůrka. Nejen

městská část Brno-střed, ale celé město Brno

získává touto rekonstrukcí skutečnou perlu

meziválečné architektury.

Michal Doležel, I

člen Rady MČ Brno-střed

spolupráce a standardem bude prázdninový

provoz. Koncerty slibují posun od tradičního

folku k pestřejší, multižánrové současné

hudební produkci. Důležitým momentem je

také nové logo klubu a celkový vizuál od

brněnského grafika Jana Šrámka. K výčtu

inovací je nutno dodat, že dosavadní skvělá

vedoucí Jana Továrková odchází na mateřskou dovolenou. Její nástupkyní byla ve

výběrovém řízení zvolena Blanka Prokšová,

doposud působící ve Filharmonii Brno jako

manažerka orchestru. Nejdůležitější ze všeho

je však nakažlivé nadšení týmu připravujícího

avizovanou sezonu i lákavý kavárenský provoz. Přijďte se přesvědčit, už brzy můžete

zažít Leitnerku tak, jak ji ještě neznáte.

David Butula I

člen Rady MČ Brno-střed