Informace z radnice

SOUKENICKÁ SLAVILA

Málokterá městská část se může pochlubit

školkou jako je Mateřská škola Brno, Soukenická 8, p. o., jejíž historie sahá až do

roku 1948, kdy prostory dětem daroval

lékař Dr. Najvirt.

Celých sedmdesát let se mateřská škola

udržuje jako dvoutřídní školka rodinného

typu. Přesto, že je mateřská škola umístěna

v samotném centru Brna mezi bytovými

domy, může se pochlubit nádhernou rozle-

JAKÉ REZIDENTNÍ

PARKOVÁNÍ BUDE?

V květnu proběhla první z plánovaných besed.

Přítomni proto byli zejména obyvatelé prvních

pilotních oblastí, tedy z ulic v okolí třídy

Kpt. Jaroše, Antonínské a Gorkého.

Besedu jsme zahájili společně s panem

náměstkem Mrázkem, který z úrovně města

za zavádění rezidentního parkování odpovídá. Radka Matuszková z Brněnských komunikací představila fungování celého systému.

V číslech vyvrátila obavy z úbytku parkovacích míst. Po jejich nakreslení ubyde v prvních

třech oblastech v průměru 0,75 % parkovacích míst. Rovněž prezentovala čísla z Prahy.

Ve třech městských čtvrtích po zavedení

výrazně klesla obsazenost parkovišť a pro

obyvatele je mnohem snazší zaparkovat.

Například na Praze 6 byla v roce 2011 průměrná obsazenost parkovišť přes 91 %, v roce

2017 klesla pod 70 %. Svoji prezentaci ke

koncepci parkování představil i zástupce

České parkovací asociace Petr Váverka. Stále

narůstající množství aut je v nerovnováze

s místem na ulicích a ve veřejném prostoru.

Ulice přitom těžko nafoukneme, ne v každé

oblasti jde zároveň postavit parkovací dům.

Zároveň potvrdil, že navržený systém rezidentního parkování pro Brno je ve srovnání

s jinými městy u nás i v zahraničí nastavený

mimořádně vstřícně. Ať už se jedná o parkovací hodiny zdarma pro všechny rezidenty,

které budou moci uplatnit pro návštěvu rodiny nebo řemeslníků, nebo první půl hodiny

až hodina zdarma pro parkování návštěvníků

(podle typu lokality). Kromě otázek na konkrétní situace se zejména obyvatelé z oblasti

Jarošovy ptali, zda není možné regulaci rozšířit i na víkendy v obavě, že navržený systém

bude příliš benevolentní. To je věc, která se

ukáže v čase, a která už se pak může v případě potřeby rychle doladit. Efekt, který určitě

nastane hned, je zvýšení bezpečnosti

respektováním rozhledových trojúhelníků

v místech pro přecházení, a okolo přechodů.

S rozšiřováním systému a spouštěním záchytných parkovišť se začnou auta návštěvníků

přesouvat mimo centrum města, kde by mělo

dojít ke zlepšení čistoty ovzduší. Opakovaně

se přitom potvrzuje, že pokud je veřejnost

se systémem podrobně seznámena, tak ho

lidé přijímají navzdory fámám a strašákům,

které občas zaznívají. Jak mi nedávno potvrdil

místostarosta z Prahy 7, kde se nové zóny

zaváděly nedávno, od jejich zavedení nemá

jedinou stížnost na parkování.

Mgr. Jasna Flamiková ■

3. místostarostka MČ Brno-střed

8 | Zpravodaj městské části Brno-střed | prázdniny 2018

hlou zahradou ve stínu vzrostlých stromů.

Protože se sluší takové životní jubileum

pořádně oslavit, mateřská škola uspořádala,

za podpory 1. místostarostky MČ Brno-střed

JUDr. Michaely Dumbrovské a starosty Martina Landy, krásnou zahradní slavnost, na které nechyběla slavobrána pro pasování předškoláků, slavnostní výzdoba v podobě

balonků, květin, a samozřejmě ani dobré jídlo

a pití. Děti vystoupily s velmi pěkně nacvičeným, časově, prostorově i umělecky velmi

náročným pásmem. Velké díky patří všem

dospělým, kteří dětem oslavu připravili.

(kad)

NECHME BRNOSTŘED ROZKVÉST

Staráte se o předzahrádku, máte ozdobená okna nebo balkony kvetoucími

truhlíky?

Soutěžit může každý, kdo zašle minimálně jednu, maximálně pět fotografií

pořízených na území městské části Brno-střed, které zachycují letošní rozkvetlé

okno, balkon nebo předzahrádku. Soutěžní snímky v jednotlivých kategoriích

vyhodnotí porota, vítěze v každé kategorii zvolí také veřejnost hlasováním na

internetu. Hlasování na internetu bude

spuštěno 4. září 2018. Své fotografie nám

zašlete nejpozději do 3. září na e-mail:

marta.vojackova@brno-stred.cz. Vše

o soutěži se dozvíte na stránkách

www.brno-stred.cz/cistota-a-zivotni-pro(kad) ■

stredi.