Stalo se v naší městské části / Sport

Brněnský výtvarník Timo pomaloval Leitnerku

Fasáda s The Beatles sloužila do roku 2013

Historie kultury na Starém

Brně, v prostorách dnešního

Klubu Leitnerova, sahá až do

padesátých let minulého století.Tenkrát byly obvodové stěny

klubu šedé a do roku 1989 byly

ozdobeny rudým nápisem Kulturní dům, který zářil do širokého okolí. Nyní Klub Leitnerova krášlí opět nová fasáda a za

návrhem stojí brněnský výtvarník Timo.

V roce 1990 se podoba fasády

zásadně změnila. Zásluhu na

jejím originálním vzezření měla

tehdejší vedoucí klubu, Julie Blažková, která dala impuls k vyma-

lování přední části domu obrázky.

Inspirací pro ni byl film Střechy,

kde se právě takové barevné motivy na zdech příbytků bezdomovců objevily. Tak vznikla první

mozaikově vymalovaná fasáda

bez ústředního motivu, pod kterou

byli podepsáni mladí výtvarníci.

V roce 1991 se černobílá fotografie klubu dostala i do známého

hudebního časopisu Rock & Pop,

který otiskl krátkou zmínku “Leitnerka v novém kabátě“.

Jasnější, zřetelnější a také hudební

motivy šedesátých let získala Leitnerka v roce 1995, kdy se autor

výmalby Jan Sedláček rozhodl

zvěčnit celou skupinu The Beatles

Cedule se opět vrátily

do Uličky Václava Havla

Nová fasáda brněnského výtvarníka Tima

u Žluté ponorky, společně s Indiánem na štítu budovy a spoustou

dalších více či méně hudebních

námětů. Tato podoba se v dalších

letech mírně měnila. Vzhledem

k vlhkosti domu bylo totiž nutné

obrázky upravovat.

V roce 2013 už byla přední část

zdiva nebezpečná a bylo nutné ji

celou znovu zrekonstruovat. Původní výmalba byla odstraněna

a nanesla se šedá nevýrazná

podkladová barva. A nyní, v září

2016, vznikl úplně nový koncept

pro fasádu klubu od známého

brněnského street-artisty, sprejera, výtvarníka a writera tvořícího

pod pseudonymem Timo.

Sokol Grand Prix de Gymnastique

Sokol Grand Prix de Gymnastique je mezinárodní závod smíšených párů ve sportovní gymnastice s již 20letou tradicí.

Pravidelnými účastníky závodu

bývají kromě domácích gymnastů

U příležitosti oslav nedožitých

osmdesátin prezidenta Václava

Havla byly na své místo vráceny cedule označující uličku

u Divadla Husa na provázku.

Původní cedule byly odcizeny

neznámým pachatelem v srpnu

letošního roku. Zhotovení dvou

nových plechových cedulí trvalo

zhruba dva měsíce. Jejich znovuinstalování se tak spojilo se vzpomínkovým festivalem Málo bylo

Havla!, kterou uspořádalo Divadlo

Husa na provázku.Daniel Zeman

30

ZPRAVODAJ městské části Brno-střed | Listopad 2016

Ten zobrazil ve svém modrobílém

nočním výjevu snový obraz, ke

kterému dodává:

„A ponaučení pro příští generace:

u malby snových témat je důležité

neusnout!“

Přijďte nás navštívit, již nyní je

snad možno vstoupit do noční

krajiny a stát se jedním ze zúčastněných, náhodného seskupení

postav a předmětů.

Klub Leitnerova patří mezi stálice

brněnské klubové scény. Provozuje jej Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů, které je příspěvkovou organizací městské

části Brno-střed.(kad)

Gymnasta ze Sokola Brno I

také sportovci z Británie, Řecka,

Rumunska či Nizozemí. Letošní

20. ročník se uskuteční v sobotu

26. listopadu 2016 od 16.30

hodin ve sportovní hale Sokola

Brno I. na Kounicově 20.(red)