Zpravodaj městské části

ČÍSLO 3 | BŘEZEN 2020 | ROČNÍK XXIX | Vydává statutární město Brno, městská část Brno-střed

23

5

ČTENÍ

V DLOUHÉ PUNČOŠE

SPOUŠTÍME

DYNAMICKÝ

NÁKUPNÍ SYSTÉM

14

PŘÍBĚHY DOMŮ:

INDUSTRIÁLNÍ AREÁL

SCHOELLERŮ

31

FESTIVAL

PRO

ZAVĚŠENKU

12. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA | 15. 4. 2020 V 16.00 HODIN

Zveme občany na veřejné zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, které se koná ve Společenském centru radnice

městské části Brno-střed na Dominikánské ulici č. 2.

Součástí programu zastupitelstva jsou hovory s občany, a to vždy ihned po zahájení zastupitelstva a schválení programu.